NO WASTE is een samenwerkingsverband tussen een vmbo, een Rotaryclub en een gemeente. Zij beloven zich samen in te zetten om leerlingen toegang te geven tot de lokale, circulaire economie. Deze belofte krijgt een concrete invulling bij een vraag van een vmbo-docent. De drie samenwerkingspartners kijken vervolgens vanuit deze vraag hoe zij vanuit hun persoonlijke en professionele bagage de leeractiviteit kunnen verrijken. Zij zetten zich in om de leerlingen te verbinden met lokale, duurzame ondernemers of initiatieven.

NO WASTE is de naam van het samenwerkingsverband. De concrete invulling van de samenwerking wordt per school, per schooljaar, per docent bepaald.


Elkaar kennen is belangrijk voor iedere samenwerking. En dat geeft energie! Na de eerste kennismaking verkennen we samen vanuit de vraag van de vmbo-docent wat we voor elkaar kunnen betekenen: We komen tot een verzameling van kansen en mogelijkheden. Van daaruit wordt de leeractiviteit gevuld: Op maat vanuit de samenwerking. Zo is Rotary Arnhem Oost gestart met een kennismaking op vmbo Het Venster. Docenten, leerlingen, ambtenaren en Rotary-leden hebben de vragen van docenten besproken en vervolgens hun netwerk, expertise, kennis gedeeld om de leeractiviteiten te versterken. En ook hun handen uit de mouwen gestoken! Hieronder zie je een aantal voorbeelden van wat er samen is uitgevoerd. Enjoy!

Hoe werkt klimaatneutraal bouwen eigenlijk? Leerlingen van het vmbo Maarten van Rossem bezoeken ecologische woningen die gebouwd zijn door architect Alex Braakhekke (Rotary Arnhem). We bekijken de woningen vanuit het perspectief van klimaatneutraal bouwen. Rotaryleden zorgen niet alleen voor vervoer, maar begeleiden ook groepjes leerlingen, verrijken de lesbrieven en delen hun kennis.

Hoe zit onze voedselketen in elkaar? Het Rhedens uit Dieren werkt samen met Rotary Veluwezoom en werkt samen met bakker Tom van Otterlo aan de totstandkoming “Van akker tot bakker”. Ze gaan naar de akker, malen graan in de Witte Molen en eten hun zelfgebakken brood. Deze samenwerking gaat over lokaal voedsel verbouwen. Zo’n leeractiviteit komt tot stand vanuit het netwerk, met mensen die meedenken en meewerken.

Kunnen wij een verantwoorde foodtruck bouwen? Het Venster werkt met Rotary Oost aan een leeractiviteit waar veel leerlingen in kunnen participeren: Een bus “circulair” ombouwen tot een foodtruck met aandacht voor duurzame techniek, lokaal voedsel en het thema verpakkingen vanuit de gemeente Arnhem en GoClean. Samenwerken start op vele fronten: Van het halen van afvalhout bij de lokale interieurbouwer tot het bespreken van elektrische motoren met iemand vanuit de autoindustrie.


Leerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (de grootste populatie leerlingen in ons land) missen vaak de aansluiting op het thema duurzaamheid of circulair ondernemen. Ook ontbreekt er vaak een verbinding met lokale duurzame ondernemers of initiatieven. Terwijl deze juist zichtbaar maken hoe circulair of duurzaam werken mogelijk is! En dat is voor iedereen inspirerend: Jongeren en volwassenen verkennen via NO WASTE circulair ondernemen in de eigen regio.

We kunnen een complex onderwerp als circulair ondernemen alleen maar samen aankijken en versterken. Onervaren en ervaren mensen bij elkaar. Dat willen we niet alleen beweren, maar ook laten zien. NO WASTE richt zich op het thema circulaire economie in het onderwijs in deze werkvorm als belangrijke actor om leerlingen, volwassenen en de arbeidsmarkt te versterken.


Onderwijs is van ons allemaal. Wij maken het onderwijs voor onze kinderen. Onze kinderen en jongeren opleiden in deze complexe problematiek van circulair ondernemen vraagt een inzet van docenten maar ook van mensen buiten het onderwijs. Met NO WASTE start de intentie om je hiervoor in te zetten. Op maat en flexibel en vanuit de behoefte van de school. NO WASTE kan aansluiten bij NASK, bij LOB, bij economie of kan een keuzevak Circulaire Economie zijn. Ook kan NO WASTE een route voor een projectweek zijn. De gekozen thematiek door de school bepaalt welk netwerk wordt aangeboord en welke ondernemers of (ex)werknemers met bijvoorbeeld expertise, ervaring, bedrijfsbezoeken, excursies of gastlessen de leeractiviteit het beste ondersteunen.


Contact?

NO WASTE is bedacht en geïnitieerd door Gini Manting. Zij is als ondernemer en procesbegeleider bij Ligna werkzaam in het onderwijs en het bedrijfsleven. Vanuit haar rol als clubjeugdcommissaris van Rotary Arnhem (centrum) en een vraag van een vmbo-directeur is NO WASTE ontstaan.

Gini Manting werkt samen met Harald Wiggers (Onderwijsinnovatie & transitie) om alle NO WASTE samenwerkingsverbanden op te zetten. Dit is mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland. Gesteund door de Provincie kunnen zij deze samenwerkingsverbanden faciliteren.

De leeractiviteiten kunnen alleen tot stand komen als er budget is. Daartoe leggen alle drie samenwerkingspartijen geld ‘in de pot’ zodat er onafhankelijk en snel gestart kan worden met het invullen van de gewenste leeractiviteit. Deze gelden worden beheerd door Stichting Natuurcentrum Arnhem.

Met iedere NO WASTE verbinding vergroten we de kans dat leerlingen zich bewust duurzaam ontwikkelen. En samen maken we kennis met en leren we van onze lokale, duurzame ondernemers en initiatieven. En daar wordt iedereen blij van!